บล็อกล่าสุด

จินตนาการมีความสำคัญมากกว่าความรู้. ความรู้มีขอบเขต แต่จินตนาการไร้ขีดจำกัด