Light ESL

เน้นพัฒนาทักษะการฟังของผู้เรียน การสร้างประโยคโดยใช้รูปแบบภาษาอังกฤษ ความคล่องในการอ่าน และการพูด

เรียนรู้เพิ่มเติม

Intensive ESL

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียน ESL อย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะในการพูด การฟัง ความคล่องแคล่วในการอ่าน และการเขียนของนักเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม

Survival ESL

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อสอนนักเรียนถึงวิธีการทำงานในภาษาอังกฤษและในบริบทของสังคมที่พูดภาษาอังกฤษ

Learn More

Power ESL 5, 6, 7

คอร์สนี้เน้นการพัฒนาทักษะในการฟังและเข้าใจ การสร้างประโยคโดยใช้รูปแบบและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความคล่องตัวในการอ่าน และการพูดของผู้เรียนค่ะ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรทางธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ จะให้นักเรียนทำการจำลองธุรกิจต่างๆ ที่เหมาะสมสำหรับการจ้างงานระหว่างประเทศ ทักษะในการใช้งานภาษาอังกฤษทางธุรกิจของนักเรียนจะถูกปรับปรุงผ่านการฝึกฝนในการสมัครงานและการบริหารจัดการ การเลื่อนตำแหน่ง

เรียนรู้เพิ่มเติม

IELTS

โปรแกรม IELTS ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนมั่นใจมากขึ้นในการสอบ IELTS หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่วางแผนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างประเทศและเพื่อวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นที่อยู่

เรียนรู้เพิ่มเติม

TOEIC

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการเรียนและฝึกฝนอย่างเข้มข้นซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟัง TOEIC ของพวกเขาได้ โปรแกรมนี้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทำคะแนนให้ได้ตามเป้าที่จำเป็นสำหรับการทำงานต่างประเทศ

เรียนรู้เพิ่มเติม

หลักสูตรเรียนรู้ร่วมกันในครอบครัว

ทางเลือกที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และใช้เวลาที่มีความหมายร่วมกันในครอบครัว

เรียนรู้เพิ่มเติม

วิชาทางเลือก (วิชาเสริม)

Cebu Blue Ocean Academy รับประกันว่ากระบวนการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นเฉพาะในชั่วโมงเรียนปกติเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นก่อนและหลังชั่วโมงเรียนด้วย โรงเรียนนี้มีวิชาทางเลือกให้เรียนในตอนเช้าและตอนเย็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน เพื่อให้ได้เรียนรู้มากที่สุด ในระหว่างการอยู่โรงเรียน

เรียนรู้เพิ่มเติม