ชีวิตแท้จริงยังมีสีสันและเช่นกันกับภาษาอังกฤษครับ/ค่ะ! ต่อไปนี้เป็นสำนวนบางส่วนที่เน้นสี

Out of the Blue

Meaning: ครึ่งบุคคล, โดยไม่มีการเตือน, อย่างน่าแปลกใจ

Sample Sentence: He complimented me out of the blue, so I felt a bit speechless. เขาชมฉันโดยไม่มีเหตุผลอย่างน่าแปลกใจ ดังนั้นฉันรู้สึกอย่างมีข้อคิดไม่ชัดเจนบ้าง

กล่องโต้ตอบตัวอย่าง:

A: We need to talk about our weekend plans. (เราต้องพูดเรื่องแผนสุดสัปดาห์ของเรา)

B: Yeah, right. (ใช่แล้ว, จริงๆ) I’m so excited to travel. (ฉันตื่นเต้นมากที่จะเดินทาง)

A: Anyway, how are you and John? (อย่างไรกับคุณและจอห์น?)
B: Wow, that came out of the blue. (ว้าว, มันปรากฏโดยไม่มีเหตุผล) Why did you ask? (ทำไมคุณถาม?)
A: I just noticed that you don’t go out together recently. (ฉันเพิ่งสังเกตว่าคุณไม่ได้ออกไปด้วยกันเร็วๆ นี้)

B: Oh, to be honest; our relationship is a bit on the rocks. (อืม, ตามความเป็นจริง; ความสัมพันธ์ของเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่)

 

Green with Envy

คำนิยาม: อิจฉามาก

ประโยคตัวอย่าง: Katie was green with envy when she saw her brother got a new car for his birthday. (เคตี้อิจฉามากเมื่อเห็นพี่ชายได้รถใหม่ในวันเกิดของเขา)

A: Where is Katie? (“เคตี้อยู่ที่ไหน?”)

B: She has looked herself up in her room. (เธอล็อกตัวเข้าไปในห้องของเธอ)

A: What? (อะไร) Why? (ทำไม)

B: Well, she was green with envy when she saw her brother got a new car for his birthday. (เอาล่ะ, เธออิจฉามากเมื่อเห็นพี่ชายได้รถใหม่ในวันเกิดของเขา)

A: But didn’t their parents give her what she wanted on her birthday? (แต่ไม่ใช่ให้เธอที่เธอต้องการในวันเกิดของเธอหรือไม่?)

B: Yeah. (ใช่) She asked for a luxury bag which they had given her. (เธอขอกระเป๋าหรูหราที่พวกเขาได้ให้เธอแล้ว)

A: Katie is such a spoiled brat. (เคตี้คือคนเลวลง)

 

Gray area

คำนิยาม: ไม่ชัดเจน

ประโยคตัวอย่าง: There were a lot of gray areas in your report. (รายงานของคุณมีพื้นที่หลายส่วนที่ไม่ชัดเจน)

A: Good morning, Sir. (สวัสดีตอนเช้าครับ/สวัสดีตอนเช้าค่ะ) Did you call for me? (คุณเรียกผมหรือเปล่าครับ? / คุณเรียกผมหรือเปล่าค่ะ?)

B: Yes. (ใช่) Please, have a seat. (โปรดนั่งครับ / โปรดนั่งค่ะ)

A: Is there any problem? (มีปัญหาอะไรไหมครับ? / มีปัญหาอะไรไหมค่ะ?)

B: It’s not really something major but I need you to go over the financial report submitted yesterday. (มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก แต่ฉันต้องให้คุณตรวจสอบรายงานทางการเงินที่ส่งเมื่อวาน) There are a couple of gray areas. (มีบางส่วนที่ไม่ชัดเจน) I just need you to recheck. (ฉันเพียงต้องการให้คุณตรวจสอบอีกครั้ง)

A: Sure, Sir. (แน่นอนครับ) I’ll make sure it would be done by today. (ฉันจะรับรองว่าจะเสร็จภายในวันนี้ครับ)

B: Thank you. (ขอบคุณครับ)

 

Caught red-handed

คำนิยาม จับใครบางคนในขณะที่เขากำลังทำสิ่งนั้น

ประโยคตัวอย่าง: He was caught red-handed while going out with his mistress. (เขาถูกจับด้วยมือแดงขณะที่ออกไปกับเมียชู้)

กล่องโต้ตอบตัวอย่าง:

A: Have you heard the rumors? (คุณได้ยินข่าวลือหรือยังครับ?)

B: Which one? (ของอะไร?)

A: About Nick and Jane? (เกี่ยวกับนิกและเจนหรือครับ?) Jane has filed for divorce. (เจนได้ยื่นคำร้องขอหย่าร้างแล้ว)

B: Oh, that’s not a rumor. (โอ้, นั่นไม่ใช่ข่าวลือ) It’s true. (มันเป็นความจริง)

A: Why? (ทำไม?) What happened? (เกิดอะไรขึ้น?) Did I miss something while I’m away? (ฉันพลาดอะไรไประหว่างที่ฉันไม่อยู่หรือเปล่า?)

B: Oh, yes. (โอ้ใช่.) Jane has caught Nick red-handed while going out with his mistress. (เจนจับนิกด้วยมือแดงขณะที่เขาออกไปกับเมียชู้)

A: Geez.(ว้าว)

Green Thumb

คำนิยาม: มีความชำนาญในการทำสวน

ประโยคตัวอย่าง: My mother has a green thumb. (แม่ฉันมีความชำนาญในการทำสวน) It’s as if there’s magic in her hands. (เหมือนว่ามีเวทมนต์ในมือเธอ)

A: Can we drop by the Gardening Section? (เราจะแวะหน่อยที่ส่วนการจัดสวนได้ไหม?) I just need to check if there are Astilbe seeds. (ฉันเพียงต้องการตรวจสอบว่ามีเมล็ดไม้ฟ้าหรือเปล่า)

B: Oh, I didn’t know you do gardening. (โอ้, ฉันไม่รู้ว่าคุณทำสวนด้วย)

A: It’s for my mom, actually. (นั่นคือเพื่อแม่ของฉันจริงๆ) She has a green thumb. (แม่ของฉันมีความชำนาญในการทำสวน) She could grow anything! (เธอสามารถปลูกอะไรก็ได้!) It’s as if there’s magic in her hands. (เหมือนว่ามีเวทมนต์ในมือเธอ)

B: Wow. (ว้าว) I would like to see her plants. (ฉันอยากจะดูต้นไม้ของเธอ)

 

Black Sheep

คำนิยาม: เป็นคนแปลกและต่างหากจากคนอื่น

ประโยคตัวอย่าง:บรูโนเป็นคนแปลกในครอบครัวเพราะเธอตัดสินใจเรียนอาชีพด้านดนตรีในขณะที่คนอื่นๆ ทุกคนกลับเลือกด้านการแพทย์

กล่องโต้ตอบตัวอย่าง:

A: Who is he? (เขาคือใคร?)

B: Oh, Bruno. (โอ้, บรูโน) He’s my cousin. (เขาคือลูกพี่น้องของฉัน)

A: He looks quite familiar. (เขาดูค่อนข้างน่ารู้จัก)

B: Is he? (เขาหรือเปล่า?) You must have seen him on TV. (คุณคงเคยเห็นเขาทางโทรทัศน์)

A: Is he a celebrity or something? (เขาเป็นดาราหรืออะไรอย่างหนึ่งเหรอครับ?)

B: He’s a musician. (เขาเป็นนักดนตรี)

A: Oh! (โอ้!) I remember him! (ฉันจำเขาได้) He’s really good. (เขาดีจริงๆ) Is he from a family of musicians? (เขามาจากครอบครัวที่มีนักดนตรีหรือเปล่าครับ?)

B: Well, Bruno is the black sheep in the family because she decided to pursue a career in music whereas everyone else is in the field of medicine. (บรูโนคือคนแปลกในครอบครัวเพราะเธอตัดสินใจเรียนอาชีพด้านดนตรีในขณะที่คนอื่นๆ ทุกคนกลับเลือกด้านการแพทย์)

 

Once in a Blue Moon

คำนิยาม: แทบไม่เคย
ประโยคตัวอย่าง: I go out once in a blue moon. (ฉันออกไปครั้งเดียวในช่วงเวลาที่นานมาก)

กล่องโต้ตอบตัวอย่าง:

A: What will you do this weekend? (คุณจะทำอะไรในสุดสัปดาห์นี้?)

B: The usual. (เหมือนเดิมครับ/ค่ะ) I’ll just stay home. (ฉันจะอยู่บ้านเท่านั้น)

A: Don’t you get bored just staying home? (คุณไม่รู้สึกเบื่อเมื่ออยู่บ้านตลอดเวลาหรือเปล่า?)

B: Nah. (ไม่เลยครับ/ค่ะ) I’m usually in front of my computer. (ฉันมักจะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาครับ/ค่ะ) I’m currently finishing a novel that I’m planning to submit to a major publishing house. (ฉันกำลังจบเรื่องสารคดีที่ฉันวางแผนที่จะส่งให้บริษัทที่จัดจำหน่ายหลักครับ/ค่ะ)

A: Wow, best of luck! (ขอให้โชคดีที่ดีที่สุดครับ/ค่ะ!)

 

Take the Red Eye

คำนิยาม: การบินขึ้นช่วงกลางคืนและมาถึงในตอนเช้าเร็วมาก

ประโยคตัวอย่าง: I took the red eye from Bangkok to Manila last night. (คืนที่ผ่านมาฉันเดินทางด้วยเที่ยวบิน “red eye” จากกรุงเทพฯไปยังมะนิลาครับ/ค่ะ (เที่ยวบินที่ขึ้นช่วงกลางคืน)

กล่องโต้ตอบตัวอย่าง:

A: How was your vacation? (วันหยุดของคุณเป็นอย่างไรครับ/ค่ะ?)
B: It was fun but a little exhausting especially going back. (มันสนุกแต่น้อยลงบ้าง โดยเฉพาะการกลับมาครับ/ค่ะ )

A: What happened? (มีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับ/ค่ะ?)

B: I booked late; so, I took the red eye from Bangkok to Manila last night. (ฉันจองในช่วงสาย ดังนั้นฉันเลือกเที่ยวบิน “red eye” จากกรุงเทพฯไปยังมะนิลาคืนที่ผ่านมาครับ/ค่ะ (เที่ยวบินที่ขึ้นช่วงกลางคืน)) Now, I feel exhausted. (ตอนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยครับ/ค่ะ)

A: You should book earlier next time. (ครั้งหน้าคุณควรจองล่วงหน้าครับ/ค่ะ) You’re still lucky; you’ve got a seat amidst the holiday. (คุณโชคดีอยู่แล้ว คุณได้ที่นั่งในช่วงเทศกาลครับ/ค่ะ)

B: You’re right. (คุณพูดถูกต้องครับ/ค่ะ)

 

 

Tickled Pink

คำนิยาม: รู้สึกมีความพอใจอย่างมาก

Sample Sentence: I was tickled pink when he took me out for dinner. (ฉันรู้สึกดีใจมากเมื่อเขาพาฉันออกไปทานอาหารเย็นครับ/ค่ะ)

กล่องโต้ตอบตัวอย่าง:

A: Yesterday was your wedding anniversary, right? (เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของคุณใช่ไหมครับ/ค่ะ?)

B: Yes. (ใช่ครับ/ค่ะ)

A: So, what did you do? (ดังนั้นคุณทำอะไรไปบ้างครับ/ค่ะ?)

B: Well, I was tickled pink when he took me out for dinner. (ครับ/ค่ะ ฉันรู้สึกดีใจมากเมื่อเขาพาฉันออกไปทานอาหารเย็นครับ/ค่ะ) We went to the newly opened French Italian restaurant downtown. (เราไปที่ร้านอาหารฝรั่งเศส-อิตาเลียนที่เปิดใหม่ที่ตัวเมืองครับ/ค่ะ)

A: That’s great! (ดีมากครับ/ค่ะ!) How was the food there? (อาหารที่นั่นเป็นอย่างไรครับ/ค่ะ?)

B: It costs an arm and a leg but it’s all worth it. (มันมีราคาแพงมาก แต่มันคุ้มค่าที่สุด)

 

 

White lie

คำนิยาม: เป็นเรื่องโกหกเล็กน้อยที่บอกเพื่อเป็นสิ่งสุภาพหรือเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะทำให้คนอื่นรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใจ

Sample Sentence: I didn’t like the bag that he has chosen but I told a white lie because I didn’t want to hurt his feelings. (ฉันไม่ชอบกระเป๋าที่เขาเลือก แต่ฉันบอกเรื่องโกหกเล็กน้อยเพราะฉันไม่อยากที่จะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดใจ)

กล่องโต้ตอบตัวอย่าง: :

A: Have you seen Xavier’s bag? (คุณเคยเห็นกระเป๋าของเซเวียร์ไหม?)

B: Not yet. (ยังไม่เคยเห็นครับ/ค่ะ) What about it? (แล้วเรื่องนี้ล่ะ?)
A: Well, he asked me if it looks good. (เขาถามฉันว่ามันดูดีหรือไม่) I actually hated it but I told a white lie since I don’t want to hurt his feelings. (ฉันจริง ๆ ไม่ชอบมัน แต่ฉันบอกเรื่องโกหกเล็กน้อยเพราะฉันไม่อยากที่จะทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายใจ)

B: Speaking of the devil. (พูดถึงปีศาจ) There he is! (มีเขาอยู่นี่!) I see what you’re talking about. (ฉันเข้าใจสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงแล้ว) It looks weird but it also looks nice. (มันดูแปลก แต่ก็ดูดีด้วย) I like it. (ฉันชอบมันครับ/ค่ะ)

A: Oh, well. (โอ้ดี)

B: To each his own, right? (ของแต่ละคนใช่ไหม?)