Lite ESL

เน้นพัฒนาทักษะการฟังของผู้เรียน การสร้างประโยคโดยใช้รูปแบบภาษาอังกฤษ ความคล่องในการอ่าน และการพูด

ปรับปรุงความความชำนาญในภาษาอังกฤษของคุณผ่านการพูดอย่างต่อเนื่อง การฝึกฟัง การศึกษารูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่พบบ่อย และการพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่านคือสิ่งสำคัญครับ/ค่ะ

โปรแกรมการเรียน
บทนำ

  • แนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษโดยมีการเรียนรู้ที่มีน้ำหนักและไม่เครียดครับ/ค่ะ
  • เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะการสนทนาในภาษาอังกฤษครับ/ค่ะ

รายละเอียดคลาส

สี่คลาสหนึ่งต่อหนึ่ง

สามคลาสเลือกเรียน

เป้าหมายของนักเรียน

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่อายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป รับนักเรียนทุกระดับความสามารถ

คุณสมบัติของโปรแกรม

  • ให้บริการคลาสหนึ่งต่อหนึ่งอย่างน้อย 76 ครั้งภายในระยะเวลาสี่สัปดาห์ครับ/ค่ะ
  • ทุกคลาสทั้งสี่คลาสเป็นคลาสหนึ่งต่อหนึ่ง ดังนั้นไม่มีคลาสกลุ่มในคอร์สนี้ครับ/ค่ะ
  • สูงสุด 24 คลาสของคลาสทางเลือกภายในระยะเวลาสองสัปดาห์ครับ/ค่ะ
  • คลาสทางเลือกทุกคลาสมีค่าใช้จ่าย 300 เปโซ ยกเว้นคลาสทางเลือกการศึกษาด้วยตนเองที่มีการตรวจสอบฟรีค