TOEIC

เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการเรียนและฝึกฝนอย่างเข้มข้นซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟัง TOEIC ของพวกเขาได้ โปรแกรมนี้เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทำคะแนนให้ได้ตามเป้าที่จำเป็นสำหรับการทำงานต่างประเทศ

คอร์สนี้ประกอบด้วยคลาสแบบตัวต่อตัวและคลาสแบบกลุ่มเล็กๆ นักเรียนได้รับการฝึกทดสอบจำลองที่สำคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านและฟังของพวกเขา

โปรแกรมการเรียน
บทนำ

  • โปรแกรมที่แนะนำสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าทำงานในบริษัทต่างประเทศ
  • ครอบคลุมโปรแกรมที่ละเอียดอ่อนเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการเดินหน้าในสถานที่ทำงาน
  • ช่วยให้นักเรียนมีความแข่งขันในระดับโลกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีประโยชน์มากในโลกธุรกิจระดับนานาชาติ
  • แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการฟังและความเข้าใจภาษาอังกฤษ

รายละเอียดคลาส

ห้าคลาสแบบตัวต่อตัว

สองคลาสแบบกลุ่ม

สามคลาสเลือกเรียน

เป้าหมายของนักเรียน

อายุอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป ทุกระดับความชำนาญ

คุณสมบัติของโปรแกรม

  • กำหนดการสอบจำลอง: กำหนดการสอบจำลองในวันแรกและทุกสี่สัปดาห์ในวันพฤหัสที่ตามมา
  • นักเรียนสามารถตรวจสอบผลสอบจำลองของตนกับครู TOEIC ของพวกเขาได้
  • หากคลาสแบบกลุ่มไม่สามารถใช้งานได้ จะมีการให้คลาสแบบตัวต่อตัวหนึ่งคลาสแทนสองคลาสแบบกลุ่ม
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับคลาสเลือกเรียนทั้งหมดคือ 300 เปโซ ยกเว้นคลาสเลือกเรียนชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีการตรวจสอบ ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย