“Tất nhiên, các học viên của chúng tôi đã đạt được kết quả học tập mà họ mong đợi sau khi hoàn thành lớp học tùy chọn nói chuyện của #CebuBlueOceanAcademy, trong đó họ tự tin trình bày các chủ đề mà họ đã chọn cho hoạt động cuối khóa.” Nếu bạn muốn thành thạo nói trước công chúng, bạn nên đăng ký lớp học tùy chọn này.

Trong hoạt động kết thúc của lớp học tùy chọn Nói chuyện, các học viên đã thể hiện khả năng tổ chức ý tưởng của họ bằng cách đề xuất các chủ đề thú vị và trình bày chúng với mục tiêu thuyết phục bạn học và khách mời của họ thử nghiệm các hoạt động như du lịch, học một ngôn ngữ mới và khám phá văn hóa khác.

Các chủ đề được trình bày trong hoạt động diễn thuyết cuối cùng bao gồm: làng Santa Claus ở Phần Lan, Saga Nhật Bản, Kyoto Nhật Bản và Ngôn ngữ Nhật.

Lớp học tùy chọn Nói chuyện dành cho học viên từ cấp độ 4 trở lên và sau 2 tuần, họ sẽ trải qua một loạt hoạt động diễn thuyết.

Nếu bạn muốn tự tin trình bày các chủ đề khác nhau và phát triển khả năng tương tác với khán giả, bạn nên xem xét khóa học Kinh doanh của Cebu Blue Ocean. Như chúng tôi luôn nói, không có gì sánh bằng Cebu Blue Ocean Academy!🙂