Các bài viết mới nhất.

Tìm hiểu thông tin về sự kiện của học viện mới nhất hoặc gợi ý từ học sinh thông qua các bài viết trên blog của chúng tôi.

Uncategorized @vi

Colorful Idioms

Cuộc sống thật sự đầy màu sắc và tiếng Anh cũng vậy! Dưới đây là một số thành ngữ nổi…
Uncategorized @vi

Borrowed Words

Tiếng Anh được biết đến là một trong những ngôn ngữ vui vẻ nhất trên thế giới; được nói bởi…