Giấy phép kinh doanh.

Trung tâm đào tạo du lịch.

Chứng nhận đăng ký.

Giấy phép học tập.

Chứng nhận đăng ký chương trình TVET.

Chứng nhận thành lập.