Business Course

Khóa học Tiếng Anh Thương Mại cung cấp cho học viên các mô phỏng tình huống trong công việc khác nhau và phù hợp cho môi trường lao động quốc tế. Kỹ năng Tiếng Anh Thương Mại của học viên được cải thiện thông qua việc thực hành nộp đơn xin việc, phỏng vấn và ứng tuyển thăng tiến.

Chương trình nâng cao và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại của sinh viên để chuẩn bị cho việc thành lập một tổ chức hoặc công ty quốc tế.

Các khóa học.
Giới thiệu

 • Khóa học tiếng Anh thương mại dành cho những sinh viên mong muốn phát triển các kỹ năng giao tiếp thực tế trong kinh doanh, hội nghị và phỏng vấn.
 • Chương trình đề xuất dành cho những sinh viên muốn làm quen với các hoạt động giao tiếp cần thiết trong môi trường kinh doanh quốc tế.
 • Chương trình chuẩn bị hành trang cho sinh viên muốn làm việc trong tổ chức / doanh nghiệp quốc tế.
 • Cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu những cách tương tác tốt và hiệu quả trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Phân phối lớp học

5 tiết lớp một kèm một
2 tiết lớp nhóm
3 tiết lớp tùy chọn

Đối tượng học sinh

Từ 15 tuổi trở lên và trải qua cuộc phỏng vấn ban đầu

Đặc điểm chương trình

 • Giúp học viên có những kiên thức sâu rộng, chuyên nghiệp trong kinh doanh thông qua các bài báo và hoạt động liên quan đến kinh doanh
 • Nâng cao kỹ năng nói trước đám đông, thuyết trình kinh doanh và giao tiếp với đối tác
 • Nâng cao kinh nghiệm giao tiếp thực tế của học sinh thông qua thảo luận về các vấn đề kinh doanh bằng cách sử dụng đóng vai.
 • Đọc từ vựng tiếng Anh thương mại cần thiết thường được sử trong các tình huống kinh doanh thực tế.
 • Thực hành các tình huống phỏng vấn xin việc.
 • Nếu các lớp nhóm không khả dụng, một lớp riêng lẻ sẽ được cung cấp thay vì hai lớp nhóm.
 • Học phí các lớp tùy chọn là 300 pesos , ngoại trừ các tiết tự học có người giám sát được cung cấp miễn phí.