Intensive ESL

Khóa học này được thiết kế dành cho những học viên muốn học Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai một cách toàn diện. Khóa học tập trung vào việc phát triển kỹ năng nói, nghe, đọc lưu loát và viết của học viên.

Các khóa học
Giới thiệu chương trình

  • Được khuyến nghị dành cho học viên muốn tham gia lớp 1-1 và lớp nhóm.
  • Chương trình Intensive ESL dành cho học viên muốn cải thiện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, nghe, và các kĩ năng giao tiếp khác..

Phân bố lớp học

5 tiết lớp 1 -1

2 tiết lớp nhóm

3 tiết lớp tùy chọn

Đối tượng học viên

Ít nhất 15 tuổi / Dành cho mọi cấp độ.

Đặc điểm chương trình

  • Cung cấp tối đa 133 tiết học trong 5 tuần học.
  • Nếu không có lớp nhóm, trường sẽ quy đổi 1 tiết lớp 1-1 tương ứng với 2 tiết lớp nhóm.
  • Cung cấp tối đa 24 tiết học lớp tùy chọn trong 2 tuần học.
  • Học phí các lớp tùy chọn là 300 pesos cho 2 tuần học, ngoại trừ các tiết tự học có người giám sát được cung cấp miễn phí.