Light ESL

Nó tập trung vào việc phát triển kỹ năng nghe, xây dựng câu bằng cách sử dụng các mẫu câu tiếng Anh, khả năng đọc lưu loát và kỹ năng nói của người học.

Chương trình còn giúp bạn đạt được trình độ thông thạo thông qua các hoạt động Nghe-Nói liên tục, nắm vựng các cấu trúc câu tiếng Anh phổ biến và phát triển khả năng đọc lưu loát.

Các khóa học
Giới thiệu chương trình

  • Được khuyến nghị dành cho học viên muốn phát triển kĩ năng tiếng Anh thông thạo kết hợp cân bằng với môi trường học không gây áp lực căng thẳng.
  • Chương trình phù hợp tuyệt đối với học viên muốn tăng cường kĩ năng hội thoại trong tiếng Anh.

Phân bố lớp học

4 tiết lớp nhóm

3 tiết lớp tùy chọn

Đối tượng học viên

Ít nhất 15 tuổi / Dành cho mọi cấp độ.

Đặc điểm chương trình

  • Cung cấp tối đa 76 tiết học 1-1 trong 5 tuần học.
  • Toàn bộ các tiết học dưới hình thức lớp 1-1, không có lớp nhóm .
  • Cung cấp tối đa 24 tiết học lớp tùy chọn trong 2 tuần học.
  • Học phí các lớp tùy chọn là 300 pesos cho 2 tuần học, ngoại trừ các tiết tự học có người giám sát được cung cấp miễn phí.