Power ESL 5

Chương trình tập trung vào các kỹ năng phát triển khả năng nghe hiểu của người học, xây dựng câu bằng cách sử dụng các mẫu và từ vựng tiếng Anh, đọc và nói trôi chảy..

Cải thiện trình độ tiếng Anh của học viên thông qua việc luyện nói liên tục, luyện nghe, nghiên cứu các từ vựng và cách diễn đạt thông dụng trong tiếng Anh, cũng như trau dồi khả năng đọc trôi chảy.

Các khóa học.
Giới thiệu

 • Thích hợp cho những sinh viên muốn cải thiện khả năng tiếng Anh một cách trôi chảy trong ngữ pháp, phát âm, nghe hiểu, từ vựng và giao tiếp nói chung.
 • Dành cho những người học mong muốn nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách bài bản.

Phân phối lớp học

5 tiết lớp một kèm một

3 tiết lớp tùy chọn

Đối tượng học sinh

Ít nhất 15 tuổi / Dành cho mọi cấp độ.

Đặc điểm chương trình

 • Cung cấp tối đa 95 tiết học 1-1 trong 4 tuần học
 • Toàn bộ các tiết học dưới hình thức lớp 1-1, không có lớp nhóm
 • Cung cấp tối đa 24 tiết học lớp tùy chọn trong 2 tuần học.
 • Học phí các lớp tùy chọn là 300 pesos , ngoại trừ các tiết tự học có người giám sát được cung cấp miễn phí.

 

Power ESL 6

Chương trình tập trung vào sự phát triển của người học nói thông thạo, nghe hiểu, xây dựng câu bằng cách sử dụng các mẫu tiếng Anh và từ vựng, đọc trôi chảy và kỹ năng viết cơ bản.

Cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn thông qua việc luyện nói liên tục, luyện nghe, nghiên cứu các từ vựng và cách diễn đạt thông dụng trong tiếng Anh, các hoạt động viết và luyện đọc trôi chảy

Các khóa học.
Giới thiệu

 • Dành cho những sinh viên muốn nâng cao khả năng tiếng Anh một cách trôi chảy trong các kỹ năng ngữ pháp, phát âm, nghe hiểu, từ vựng trong môi trường lớp học một kèm một.
 • Thích hợp cho những người học mong muốn nâng cao kỹ năng đàm thoại, thảo luận và viết cơ bản bằng tiếng Anh..

Phân phối lớp học

6 tiết lớp một kèm một

3 tiết lớp tùy chọn

Đối tượng học sinh

Ít nhất 15 tuổi / Dành cho mọi cấp độ.

Đặc điểm chương trình

 • Cung cấp tối đa 114 tiết học 1-1 trong 4 tuần học.
 • Toàn bộ các tiết học dưới hình thức lớp 1-1, không có lớp nhóm .
 • Cung cấp tối đa 24 tiết học lớp tùy chọn trong 2 tuần học.
 • Học phí các lớp tùy chọn là 300 pesos , ngoại trừ các tiết tự học có người giám sát được cung cấp miễn phí.

 

Power ESL 7

Chương trình tập trung vào sự phát triển của người học nói thông thạo, nghe hiểu, xây dựng câu bằng cách sử dụng các mẫu tiếng Anh và từ vựng, đọc trôi chảy và kỹ năng viết cơ bản.

Cải thiện trình độ tiếng Anh của bạn thông qua việc luyện nói liên tục, luyện nghe, nghiên cứu các từ vựng và cách diễn đạt thông dụng trong tiếng Anh, các hoạt động viết và luyện đọc trôi chảy

Các khóa học.
Giới thiệu

 • Dành cho những sinh viên muốn nâng cao khả năng tiếng Anh một cách trôi chảy trong các kỹ năng ngữ pháp, phát âm, nghe hiểu, từ vựng trong môi trường lớp học một kèm một.
 • Thích hợp cho những người học mong muốn nâng cao kỹ năng đàm thoại, thảo luận và viết cơ bản bằng tiếng Anh.

Phân phối lớp học

7 tiết lớp học một kèm một

3 tiết lớp tùy chọn

Đối tượng học sinh

Ít nhất 15 tuổi / Dành cho mọi cấp độ.

Đặc điểm chương trình

 • Cung cấp tối đa 133 tiết học 1-1 trong 4 tuần học.
 • Toàn bộ các tiết học dưới hình thức lớp 1-1, không có lớp nhóm .
 • Cung cấp tối đa 24 tiết học lớp tùy chọn trong 2 tuần học.
 • Học phí các lớp tùy chọn là 300 pesos , ngoại trừ các tiết tự học có người giám sát được cung cấp miễn phí.